RJ

15-05-2022

Hello Friends Are you taking responsibility for your life? Blessings upon you all. #candomindset #positivemindset #inspiration #motivation #coaching Witajcie przyjaciele Czy bierzesz odpowiedzialność za swoje życie? Mnóstwo Błogosławieństw dla was wszystkich. #candomindset #pozytywnenastawienie #inspiracja #motywacja #coaching

14-05-2022

Hello Friends How can you better direct your life using passion? Blessings upon you all. #candomindset #positivemindset #inspiration #motivation #coaching Witajcie przyjaciele Jak możesz lepiej kierować swoim życiem używając pasji? Mnóstwo Błogosławieństw dla was wszystkich. #candomindset #pozytywnenastawienie #inspiracja #motywacja #coaching

13-05-2022

Hello Friends Have you decided what is the number one priority for you today? Blessings upon you all. #candomindset #positivemindset #inspiration #motivation #coaching Witajcie przyjaciele Czy już zdecydowałeś, co jest twoim priorytetem numer jeden dzisiaj? Mnóstwo Błogosławieństw dla was wszystkich. #candomindset #pozytywnenastawienie #inspiracja #motywacja #coaching

12-05-2022

Hello Friends Why is it good to have a mind clean up now and then? Blessings upon you all. #candomindset #positivemindset #inspiration #motivation #coaching Witajcie przyjaciele Dlaczego dobrze jest od czasu do czasu oczyścić umysł? Mnóstwo Błogosławieństw dla was wszystkich. #candomindset #pozytywnenastawienie #inspiracja #motywacja #coaching

11-05-2022

Hello Friends How can you use your imagination to trick your mind? Why you might want to do this? Blessings upon you all. #candomindset #positivemindset #inspiration #motivation #coaching Witajcie przyjaciele Jak możesz oszukać swój umysł używając swojej wyobraźni? Dlaczego możesz chcieć to robić? Mnóstwo Błogosławieństw dla was wszystkich. #candomindset #pozytywnenastawienie #inspiracja #motywacja #coaching

10-05-2022

Hello Friends Can playing pretend games help you with attracting things you would like to have? Blessings upon you all. #candomindset #positivemindset #inspiration #motivation #coaching Witajcie przyjaciele Czy granie w udawane gry może pomóc w przyciąganiu rzeczy, które chciałbyś mieć? Mnóstwo Błogosławieństw dla was wszystkich. #candomindset #pozytywnenastawienie #inspiracja #motywacja #coaching

07-05-2022

Hello Friends What decides the usefulness and value of things in life? Blessings upon you all. #candomindset #positivemindset #inspiration #motivation #coaching Witajcie przyjaciele Co decyduje o użyteczności i wartości rzeczy w życiu? Mnóstwo Błogosławieństw dla was wszystkich. #candomindset #pozytywnenastawienie #inspiracja #motywacja #coaching

06-05-2022

Hello Friends Do you like to change others? Blessings upon you all. #candomindset #positivemindset #inspiration #motivation #coaching Witajcie przyjaciele Czy lubisz zmieniać innych? Mnóstwo Błogosławieństw dla was wszystkich. #candomindset #pozytywnenastawienie #inspiracja #motywacja #coaching

05-05-2022

Hello Friends Where all your items come from? Blessings upon you all. #candomindset #positivemindset #inspiration #motivation #coaching Witajcie przyjaciele Skąd pochodzą wszystkie twoje rzeczy? Mnóstwo Błogosławieństw dla was wszystkich. #candomindset #pozytywnenastawienie #inspiracja #motywacja #coaching

04-05-2022

Hello Friends Do you need to be perfect? Does your life have to be flawless? Blessings upon you all. #candomindset #positivemindset #inspiration #motivation #coaching Witajcie przyjaciele Czy musisz być doskonały? Czy Twoje życie musi być bezbłędne? Mnóstwo Błogosławieństw dla was wszystkich. #candomindset #pozytywnenastawienie #inspiracja #motywacja #coaching