Minis

Short picture-based posts

24-05-2022

Czy podoba ci się to gdzie jesteś teraz?
Do you like where you are now?

23-05-2022

Witajcie przyjaciele Jak wyglądałoby twoje idealne życie? Jak możesz je osiągnąć? Czy jesteś na to gotowy? Mnóstwo Błogosławieństw dla was wszystkich. #candomindset #pozytywnenastawienie #inspiracja #motywacja #poradycoachingowe Hello Friends What would look like your perfect life? How can you achieve it? Are you ready for it? Blessings upon you all. #candomindset #positivemindset #inspiration #motivation #coachingtips #coachingonline

22-05-2022

Hello Friends What are you responsible for? How can you be yourself and be respectful to others? Blessings upon you all. #candomindset #positivemindset #inspiration #motivation #coachingtips #coachingonline Witajcie przyjaciele Za co jesteś odpowiedzialny? Jak możesz być sobą i szanować innych? Mnóstwo Błogosławieństw dla was wszystkich. #candomindset #pozytywnenastawienie #inspiracja #motywacja #poradycoachingowe

21-05-2022

Hello Friends Are you tied forever to the beliefs you have now? Blessings upon you all. #candomindset #positivemindset #inspiration #motivation #coaching Witajcie przyjaciele Czy jesteś związany na zawsze z przekonaniami, które masz teraz? Mnóstwo Błogosławieństw dla was wszystkich. #candomindset #pozytywnenastawienie #inspiracja #motywacja #poradycoachingowe

20-05-2022

Hello Friends Is the fear of being tagged holding you from admitting your true feelings and thoughts? Blessings upon you all. #candomindset #positivemindset #inspiration #motivation #coaching Witajcie przyjaciele Czy strach przed etykietą powstrzymuje cię przed przyznaniem się do twoich prawdziwych uczuć i myśli? Mnóstwo Błogosławieństw dla was wszystkich. #candomindset #pozytywnenastawienie #inspiracja #motywacja #coaching

18-05-2022

Hello Friends How can you make a real impact on the world? Blessings upon you all. #candomindset #positivemindset #inspiration #motivation #coaching Witajcie przyjaciele Jak możesz wywrzeć realny wpływ na świat? Mnóstwo Błogosławieństw dla was wszystkich. #candomindset #pozytywnenastawienie #inspiracja #motywacja #coaching

18-05-2022

Hello Friends How many fears do you have in you? How can you deal with them? Blessings upon you all. #candomindset #positivemindset #inspiration #motivation #coaching Witajcie przyjaciele Ile masz w sobie lęków? Jak sobie z nimi poradzić? Mnóstwo Błogosławieństw dla was wszystkich. #candomindset #pozytywnenastawienie #inspiracja #motywacja #coaching

17-05-2022

Hello Friends How often do you tell others what they should do? Blessings upon you all. #candomindset #positivemindset #inspiration #motivation #coaching Witajcie przyjaciele Jak często mówisz innym co powinni robić? Mnóstwo Błogosławieństw dla was wszystkich. #candomindset #pozytywnenastawienie #inspiracja #motywacja #coaching

16-05-2022

Hello Friends Do you need to be perfect? Blessings upon you all. #candomindset #positivemindset #inspiration #motivation #coaching Witajcie przyjaciele Czy musisz być doskonały? Mnóstwo Błogosławieństw dla was wszystkich. #candomindset #pozytywnenastawienie #inspiracja #motywacja #coaching

15-05-2022

Hello Friends Are you taking responsibility for your life? Blessings upon you all. #candomindset #positivemindset #inspiration #motivation #coaching Witajcie przyjaciele Czy bierzesz odpowiedzialność za swoje życie? Mnóstwo Błogosławieństw dla was wszystkich. #candomindset #pozytywnenastawienie #inspiracja #motywacja #coaching